1 Kor 11,19

Krydshenvisning:
Matt 18,7
Matt 26,17-29. Mark 14,12-25. Luk 22,7-23