1 Kor 11,21

Krydshenvisning:
Jud 12
Matt 26,17-29. Mark 14,12-25. Luk 22,7-23