1 Kor 11,23

Krydshenvisning:
1 Kor 15,3. Gal 1,12. Matt 26,26-28
Matt 26,17-29. Mark 14,12-25. Luk 22,7-23