1 Kor 11,24

Krydshenvisning:
Jer 31,31-34. 2 Mos 12,14
Matt 26,17-29. Mark 14,12-25. Luk 22,7-23