1 Kor 11,26

Krydshenvisning:
Matt 26,17-29. Mark 14,12-25. Luk 22,7-23