1 Kor 11,31

Krydshenvisning:
Matt 26,17-29. Mark 14,12-25. Luk 22,7-23