1 Kor 13,12

Krydshenvisning:
4 Mos 12,8. 2 Kor 3,18; 5,7. Matt 5,8. 1 Joh 3,2. Åb 22,4. Joh 10,14. 1 Kor 8,3