1 Kor 15,22

Krydshenvisning:
Joh 5,28-29. Rom 5,21