1 Kor 5,4

Krydshenvisning:
Matt 16,19; 18,18. ApG 15,28