1 Kor 6,13

Krydshenvisning:
Matt 15,17. Kol 2,20-23. 1 Thess 4,3