1 Kor 6,2

Krydshenvisning:
Dan 7,22. Matt 19,28. Åb 20,4. Visd 3,8. Sir 4,15