1 Kor 7,7

Krydshenvisning:
Matt 19,11-12. 1 Kor 12,11