1 Mos 2,21

Note:
Adam betyder menneske.
Krydshenvisning:
1 Kor 11,8. 1 Tim 2,13