1 Mos 2,23

Note:
På hebraisk er der ordspil mellem kvinde og manden.
Krydshenvisning:
1 Kor 11,8. 1 Tim 2,13