1 Mos 3,15

Krydshenvisning:
Rom 16,20. 1 Joh 3,8. Åb 12,4-5. 15-17