1 Mos 3,20

Note:
På hebraisk er der ordspil mellem Eva og alle mennesker (ordret: alt levende).