1 Mos 32,31

Note:
På hebraisk er der ordspil mellem Penuel og Gud ansigt ...
Krydshenvisning:
2 Mos 33,20