1 Pet 2,18

Krydshenvisning:
1 Tim 6,1-2. Tit 2,9-10
Ef 5,21-6,9. Kol 3,18-4,1