1 Pet 3,21

Note:
en god samvittigheds pagt med Gud: Anden mulig oversættelse: en bøn til Gud om en god samvittighed.
Krydshenvisning:
Ef 5,26. Tit 3,5. Hebr 10,22