1 Pet 3,3

Krydshenvisning:
1 Tim 2,9. Es 3,16-23
Ef 5,21-6,9. Kol 3,18-4,1