1 Thess 2,7

Note:
med venlighed: Nogle af de ældste håndskrifter har: som umyndige.