v1  Alle, som er under slaveåg, skal vise deres herrer al den ærbødighed, de har krav på, for at Guds navn og læren ikke skal blive til spot. v2  Og slaver, som har troende herrer, må ikke vise dem mindre ærbødighed, fordi de er brødre, men skal tjene dem endnu bedre, fordi de er troende og kære brødre, som selv lægger vægt på at gøre godt mod dem. Sådan skal du lære og formane.

Gudsfrygt og nøjsomhed

v3  Hvis nogen fører vranglære og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære, der fører til gudsfrygt, v4  er han hovmodig og forstår ingenting. Han er bare syg efter diskussioner og ordkløverier, og det skaber misundelse, kiv, bagtalelse, mistænkeliggørelse, v5  rivninger mellem mennesker, der har mistet deres dømmekraft og sat sandheden over styr; de mener, at gudsfrygt skal kunne lønne sig.

v6  Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; v7  for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; v8  har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. v9  Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. v10  For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.

Troens gode strid

v11  Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. v12  Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. v13  For Guds ansigt, for ham, som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som aflagde den gode bekendelse under Pontius Pilatus, byder jeg dig: v14  Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst, v15  som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde, v16  han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt! Amen.

Formaning om rigdom og gavmildhed

v17  Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. v18  Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre, v19  og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv.

Advarsel mod den falske kundskab

v20  Timotheus, tag vare på det, der er betroet dig, og vend dig bort fra den ugudelige, tomme snak og indvendingerne fra den kundskab, der med urette kaldes sådan; v21  ved at bekende sig til den er nogle kommet bort fra troen.

Nåden være med jer!