Håndværkerne til arbejdet på helligdommen

v1  Herren talte til Moses og sagde: v2  Se, jeg har udvalgt Besal'el, søn af Uri, søn af Hur fra Judas stamme, v3  og fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt til at udføre al slags arbejde, v4  lave udkast til kunstneriske arbejder i guld, sølv og bronze, v5  gravere i sten til indlægning, udskære i træ, ja, udføre al slags arbejde. v6  Som medhjælper har jeg givet ham Oholiab, Akisamaks søn fra Dans stamme; og i alle kyndige mænds hjerte har jeg lagt kundskab, så de kan lave alt, hvad jeg har befalet dig: v7  Åbenbaringsteltet, Vidnesbyrdets ark, sonedækket oven på den og alle genstandene i teltet: v8  bordet og genstandene på det, lysestagen af rent guld og alle redskaberne til den, røgelsesofferalteret, v9  brændofferalteret og alle redskaberne til det, bækkenet og fodstykket til det, v10  tjenestedragterne, de hellige klæder til præsten Aron og klæderne til hans sønner til præstetjenesten, v11  salvningsolien og den vellugtende røgelse til helligdommen. De skal gøre, ganske som jeg har befalet dig.

Forordning om sabbatten

v12  Herren sagde til Moses: v13  Sig til israelitterne: I skal holde mine sabbatter, for sabbatten er et tegn mellem mig og jer, slægt efter slægt, for at I skal vide, at det er mig, Herren, som helliger jer. v14  I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk. v15   I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile; den er hellig for Herren. Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden. v16  Israelitterne skal holde sabbatten, så de fejrer sabbat slægt efter slægt som en eviggyldig pagt. v17  Den er et tegn mellem mig og israelitterne til evig tid; for på seks dage skabte Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og pustede ud.

v18  Da han var færdig med at tale med Moses på Sinajs bjerg, gav han ham Vidnesbyrdets to tavler, stentavler beskrevet med Guds finger.