2 Mos 12,13

Note:
På hebraisk er der ordspil mellem påske (v. 11) og går ... forbi (springer ... over, v. 23).
Krydshenvisning:
4 Mos 9,1-14. 5 Mos 16,1-8
Visd 18,5-19