2 Mos 12,26

Krydshenvisning:
2 Mos 13,14
Visd 18,5-19