2 Mos 20,11

Note:
På hebraisk er der ordspil mellem sabbatsdagen og hvilede, deraf udtrykket »hviledag«.
Krydshenvisning:
1 Mos 2,2-3. Sl 146,6
2 Makk 15,4
5 Mos 5,6-21