2 Mos 20,20

Krydshenvisning:
1 Mos 22,1. Sl 119,11