2 Mos 23,27

Krydshenvisning:
1 Mos 35,5. Jos 2,9-11. 1 Sam 14,15