2 Pet 2,1

Krydshenvisning:
5 Mos 13,1-6. Matt 24,11. 1 Tim 4,1. 1 Joh 4,1
Jud 3-16