2 Pet 2,15

Note:
Bosor: Nogle håndskrifter har Beor i overensstemmelse med Det Gamle Testamente.
Krydshenvisning:
4 Mos 22; 31,16. Åb 2,14
Jud 3-16