2 Pet 2,16

Krydshenvisning:
4 Mos 22; 31,16. Åb 2,14
Jud 3-16