2 Pet 2,20

Krydshenvisning:
Jud 3-16
Matt 12,45. Hebr 6,4-5