Opfordring til forbøn

v1  I øvrigt, brødre, bed for os om, at Herrens ord må få frit løb og æres, som det allerede sker hos jer, v2  og at vi kan fries fra vanartede og onde mennesker; for det er ikke alle, der har troen. v3  Men trofast er Herren, han vil styrke jer og bevare jer fra det onde. v4  Vi har i Herren den tillid til jer, at I både gør og vil gøre, hvad vi påbyder jer. v5  Herren lede jeres hjerte til Guds kærlighed og til Kristi udholdenhed!

Formaning om et arbejdsomt liv

v6  Vi påbyder jer, brødre, i vor Herre Jesu Kristi navn at holde jer fra enhver broder, der lever et uordentligt liv og ikke holder sig til den overlevering, de modtog af os. v7  I ved jo selv, hvordan I bør efterligne os. Vi levede ikke uordentligt blandt jer, v8  og vi fik ikke kosten gratis af nogen, men fik den ved at arbejde under slid og møje nat og dag for ikke at ligge nogen af jer til byrde, v9  ikke fordi vi ikke havde ret til det, men for at give jer et forbillede, så I kan efterligne os. v10  For allerede da vi var hos jer, bød vi jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden. v11  Vi har nemlig hørt, at der er nogle blandt jer, der lever uordentligt; de arbejder ikke, men blander sig i ting, som ikke kommer dem ved. v12  Dem byder og formaner vi ved Herren Jesus Kristus, at de skal arbejde støt og stille og selv skaffe sig til livets ophold. v13  Men I, brødre, må ikke blive trætte af at gøre det gode. v14  Hvis nogen ikke adlyder, hvad vi har sagt her i brevet, så mærk jer ham og hav ikke noget med ham at gøre, så at han kan skamme sig; v15  dog skal I ikke regne ham for en fjende, men vejlede ham som en broder. v16  Fredens Herre give jer freden, altid og på alle måder! Herren være med jer alle!

Hilsen

v17  Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Det er et kendetegn i ethvert brev; sådan skriver jeg.

v18  Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer alle!