Seksuelle forbud

v1  Herren talte til Moses og sagde: v2  Tal til israelitterne og sig til dem: Jeg er Herren jeres Gud. v3  I må ikke bære jer ad, som man gør i Egypten, hvor I boede, og I må ikke bære jer ad, som man gør i Kana'an, hvor jeg fører jer hen. I må ikke følge deres skikke. v4  I skal følge mine retsregler, og I skal holde mine love og vandre efter dem. Jeg er Herren jeres Gud! v5  I skal holde mine love og retsregler; det menneske, der følger dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren!

v6  Ingen som helst må komme sine kødelige slægtninge nær og blotte deres køn. Jeg er Herren!

v7  Din fars og din mors køn må du ikke blotte. Hun er din mor, du må ikke blotte hendes køn.

v8  Din fars hustrus køn må du ikke blotte; det er en blottelse af din fars køn.

v9  Din søsters køn må du ikke blotte, hvad enten hun er din fars eller din mors datter, hvad enten hun er født inden for eller uden for slægten.

v10  Din sønnedatters eller datterdatters køn må du ikke blotte; det er en blottelse af dit eget køn.

v11  En datter, som din far har fået med en af sine hustruer, hendes køn må du ikke blotte; hun er din søster.

v12  Din fasters køn må du ikke blotte; hun er din fars kødelige slægtning.

v13  Din mosters køn må du ikke blotte; hun er din mors kødelige slægtning.

v14  Din farbrors køn må du ikke blotte ved at komme hans hustru nær; hun er din tante.

v15  Din svigerdatters køn må du ikke blotte; hun er din søns hustru, du må ikke blotte hendes køn.

v16  Din brors hustrus køn må du ikke blotte; det er en blottelse af din brors køn.

v17  En kvindes og hendes datters køn må du ikke blotte. Hendes sønnedatter eller hendes datterdatter må du ikke gifte dig med og derved blotte hende; de er hendes kødelige slægtninge. Det er en skamløshed.

v18  En søster til din hustru må du ikke gifte dig med og gøre til medhustru og blotte også hendes køn, så længe din hustru lever.

v19  Du må ikke komme en kvinde nær og blotte hendes køn, mens hun er uren under sin menstruation.

v20  Du må ikke have samleje med din landsmands hustru, så du bliver uren ved hende.

v21  Du må ikke give nogen af dine børn som offer til Molok; du må ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren!

v22  Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed.

v23  Du må ikke have seksuel omgang med noget dyr; du bliver uren ved det.

Ingen kvinde må byde sig til for et dyr, for at det skal parre sig med hende. Det er en skændsel.

v24  Gør jer ikke urene med al den slags, for med al den slags har de folk gjort sig urene, som jeg jager bort foran jer. v25  Landet blev urent, og jeg straffede det for dets synd, og landet spyttede sine indbyggere ud. v26  Men I skal holde mine love og mine retsregler og undlade at gøre nogen af disse vederstyggeligheder, det gælder både landets egne og de fremmede, der bor som gæst blandt jer; v27  for alle disse vederstyggeligheder gjorde de, der var i landet før jer, så landet blev urent. v28  Ellers vil landet spytte jer ud, fordi I gør det urent, sådan som det har spyttet det folk ud, som var der før jer. v29  For enhver, som gør nogen af disse vederstyggeligheder, det menneske skal udryddes fra sit folk. v30  Hold mine bud, og følg ikke de vederstyggelige skikke, som man fulgte tidligere, og gør jer ikke urene ved dem! Jeg er Herren jeres Gud!