Religiøse og sociale bud og forbud

v1  Herren talte til Moses og sagde: v2  Tal til hele israelitternes menighed og sig til dem: I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. v3  Enhver af jer skal have ærefrygt for sin mor og far. I skal holde mine sabbatter. Jeg er Herren jeres Gud! v4  Vend jer ikke til afguderne, og støb jer ikke gudebilleder! Jeg er Herren jeres Gud!

v5  Når I bringer et måltidsoffer til Herren, skal I gøre det, så I opnår hans velbehag. v6  Det skal spises den dag, I ofrer det, og den følgende dag. Det, som er tilovers den tredje dag, skal brændes. v7  Spises det alligevel på den tredje dag, kan det ikke bringe Guds velbehag; det er urent. v8  Den, der spiser det, må bære sin straf, for han har vanhelliget Herrens helliggave. Det menneske skal udryddes fra sit folk.

v9  Når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark, og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. v10  Din vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldne druer i din vingård må du ikke samle op; dem skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren jeres Gud!

v11  I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd. v12  I må ikke sværge falsk ved mit navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren!

v13  Du må ikke undertrykke din næste eller udplyndre ham. Du må ikke holde din daglejers løn tilbage til næste dag. v14  Du må ikke forbande en døv, og du må ikke få en blind til at snuble. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren!

v15  I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige. Du skal dømme din landsmand med retfærdighed. v16  Du må ikke løbe med sladder om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din næste efter livet. Jeg er Herren!

v17  Du må ikke nære had til din broder i dit hjerte, men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. v18  Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem; du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren!

v19  I skal holde mine love. Du må ikke lade to slags husdyr parre sig med hinanden, du må ikke tilså din mark med to slags korn, og du må ikke bære tøj, der er vævet af to slags garn.

v20  Når en mand har samleje med en kvinde, som er en trælkvinde, der er bortlovet til en anden mand, men endnu ikke er blevet frikøbt eller frigivet, skal det straffes; de skal dog ikke lide døden, for hun var ikke frigivet. v21  Men manden skal bringe sit skyldoffer til Herren, en skyldoffervædder, hen til indgangen til Åbenbaringsteltet. v22  Med skyldoffervædderen skal præsten skaffe ham soning for Herrens ansigt for den synd, han har begået, så han får tilgivelse for den synd, han har begået.

v23  Når I kommer ind i landet og planter alle slags frugttræer, skal I lade frugten sidde på dem. Tre år skal I lade frugten sidde; den må ikke spises. v24  Det fjerde år skal al frugten gives som helliggave til Herren under festjubel. v25  Først i det femte år må I spise frugten, for at I kan få øget udbytte. Jeg er Herren jeres Gud!

v26  I må ikke spise kød med blod i. I må ikke tage varsler eller drive trolddom. v27  I må ikke klippe håret kort, og du må ikke studse skægget. v28  I må ikke tilføje jer selv snitsår på kroppen for en afdød eller lade jer tatovere. Jeg er Herren! v29  Du må ikke vanære din datter ved at lade hende bedrive hor; landet må ikke hore, så det fyldes af skamløshed.

v30  I skal holde mine sabbatter, og I skal nære ærefrygt for min helligdom. Jeg er Herren! v31  Vend jer ikke til dødemanere, og søg ikke til sandsigere, så I bliver urene ved dem. Jeg er Herren jeres Gud!

v32  Rejs dig for de grå hår, vis ærbødighed mod de gamle. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren!

v33  Når en fremmed bor som gæst i jeres land, må I ikke udnytte ham. v34  Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv. I var jo selv fremmede i Egypten. Jeg er Herren jeres Gud!

v35  I må ikke øve uret i retssager om længdemål, vægt eller rummål. v36  Korrekt vægt, korrekte lodder, korrekt efa og korrekt hin skal I bruge. Jeg er Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten! v37  I skal omhyggeligt følge alle mine love og alle mine retsregler. Jeg er Herren!