Bestemmelser om sabbatten og valfartsfesterne

v1  Herren talte til Moses og sagde: v2  Tal til israelitterne og sig til dem: Dette er mine fester, Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger. v3  Seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile med hellig festforsamling. Da må I ikke udføre noget arbejde, det er sabbat for Herren, overalt hvor I bor.

v4  Dette er Herrens fester, de hellige festforsamlinger, som I skal udråbe til den fastsatte tid. v5  På den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren. v6  På den femtende dag i samme måned er det de usyrede brøds fest for Herren; syv dage skal I spise usyrede brød. v7  På den første dag skal I holde hellig festforsamling; da må I ikke udføre noget arbejde. v8  I skal bringe Herren ofre i syv dage; på den syvende dag skal der være hellig festforsamling. Da må I ikke udføre noget arbejde.

v9  Herren talte til Moses og sagde: v10  Tal til israelitterne og sig til dem: Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, og høster kornet, skal I bringe det første neg af jeres høst til præsten. v11  Han skal foretage svingning med neget for Herrens ansigt, for at I kan opnå hans velbehag; præsten skal svinge det dagen efter sabbatten. v12  Samme dag I svinger neget, skal I bringe et lydefrit, årgammelt lam som brændoffer til Herren. v13  Det tilhørende afgrødeoffer skal være to tiendedele efa fint mel, rørt op med olie, et offer for Herren, en liflig duft, og det tilhørende drikoffer skal være en fjerdedel hin vin. v14  Hverken brød eller ristet korn eller frisk korn må I spise før netop den dag, I har bragt jeres Guds gave. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt, overalt hvor I bor.

v15  Derpå skal I tælle syv uger frem fra dagen efter sabbatten, den dag I bringer svingningsneget; det skal være syv hele uger; v16  I skal tælle halvtreds dage frem til dagen efter den syvende sabbat; da skal I bringe Herren et nyt afgrødeoffer. v17  Hjemmefra skal I medbringe to svingningsbrød, bagt som syrnet brød af to tiendedele efa fint mel, det er førstegrøde til Herren. v18  Foruden brødet skal I ofre syv lydefri, årgamle lam og en tyrekalv samt to væddere; de skal være brændoffer til Herren sammen med de tilhørende afgrødeofre og drikofre, et offer, en liflig duft for Herren. v19  I skal ofre en gedebuk som syndoffer og to årgamle lam som måltidsoffer. v20  Præsten skal foretage svingningen med dem sammen med brødet af førstegrøden for Herrens ansigt. Sammen med de to lam skal de være helliget Herren og tilfalde præsten. v21  Netop denne dag skal I udråbe en hellig festforsamling; I må ikke udføre noget arbejde. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt, overalt hvor I bor.

v22  Når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark, og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind; det skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren jeres Gud!

v23  Herren talte til Moses og sagde: v24  Sig til israelitterne: På den første dag i den syvende måned skal I holde hviledag, en hellig festforsamling, indvarslet med hornblæsning. v25  I må ikke udføre noget arbejde, og I skal bringe Herren et offer.

v26  Herren talte til Moses og sagde: v27  På den tiende dag i denne syvende måned falder forsoningsdagen. I skal holde hellig festforsamling og spæge jeres legeme, og I skal bringe Herren et offer. v28  Netop denne dag må I ikke udføre noget arbejde, for det er forsoningsdagen, til soning for jer for Herren jeres Guds ansigt. v29  Enhver, der undlader at spæge sit legeme den dag, skal udryddes fra sit folk. v30  Og enhver, der udfører noget som helst arbejde den dag, det menneske vil jeg udrydde fra hans folk; v31  I må ikke udføre noget arbejde. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt, overalt hvor I bor. v32  I skal holde fuldstændig hvile, og I skal spæge jeres legeme. Den niende i måneden om aftenen, fra den aften til den følgende aften, skal I holde jeres sabbatshvile.

v33  Herren talte til Moses og sagde: v34  Sig til israelitterne: Den femtende dag i denne syvende måned er det løvhyttefest for Herren i syv dage. v35  På den første dag skal der være hellig festforsamling; I må ikke udføre noget arbejde. v36  I syv dage skal I bringe Herren ofre. Den ottende dag skal I holde hellig festforsamling og bringe Herren ofre. Det er en festdag; I må ikke udføre noget arbejde.

v37  Det er Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger; da skal I bringe Herren ofre, brændoffer, afgrødeoffer, slagtoffer og drikofre som fastsat for de enkelte dage. v38  Dertil kommer Herrens sabbatter, jeres gaver og alle jeres løfteofre og alle de frivilligofre, I giver Herren.

v39  På den femtende dag i denne syvende måned, når I høster landets afgrøde, skal I fejre Herrens fest i syv dage. Den første og den ottende dag skal være hviledag. v40  Den første dag skal I tage frugter af prægtige træer, palmegrene og grene af løvrige træer og af popler, og I skal glæde jer for Herren jeres Guds ansigt i syv dage. v41  I skal fejre den som fest for Herren syv dage hvert år. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt; i den syvende måned skal I fejre den. v42  I skal bo i løvhytter syv dage; hver indfødt israelit skal bo i løvhytte, v43  for at de kommende slægter kan vide, at jeg lod israelitterne bo i løvhytter, da jeg førte dem ud af Egypten. Jeg er Herren jeres Gud!

v44  Det var, hvad Moses sagde til israelitterne om Herrens fester.