Dødsstraf for overtrædelse af budene

v1  Herren talte til Moses og sagde: v2  Du skal sige til israelitterne: Hvem som helst af israelitterne og af de fremmede, der bor som gæst i Israel, som giver et af sine børn til Molok, skal lide døden. Landets folk skal stene ham. v3  Jeg vil selv vende mig mod den mand og udrydde ham fra hans folk, fordi han har givet et af sine børn til Molok og dermed gjort min helligdom uren og vanhelliget mit hellige navn. v4  Men skulle landets folk lukke øjnene for, at den mand har givet et af sine børn til Molok, og undlade at dræbe ham, v5  så vil jeg vende mig mod den mand og hans familie og udrydde ham og alle dem, der ligesom han horer med Molok, fra deres folk. v6  Og den, der vender sig til dødemanere og sandsigere og horer med dem, mod ham vender jeg mig og udrydder ham fra hans folk.

v7  I skal hellige jer og være hellige, for jeg er Herren jeres Gud. v8  I skal omhyggeligt følge mine love; det er mig, Herren, der helliger jer.

v9  Hvem som helst, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. Han har forbandet sin far eller sin mor. Han har selv skylden for sin død.

v10  Hvis en mand begår ægteskabsbrud med en anden mands hustru, skal han lide døden, både manden og kvinden, som bryder ægteskabet.

v11  Hvis en mand har samleje med sin fars hustru, har han blottet sin fars køn. De skal begge lide døden. De har selv skylden for deres død.

v12  Hvis en mand har samleje med sin svigerdatter, skal de begge lide døden. De har begået en skændsel. De har selv skylden for deres død.

v13  Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død.

v14  Hvis en mand gifter sig med en kvinde og hendes mor, er det en skamløshed. Både han og kvinderne skal brændes. Der må ikke være nogen skamløshed blandt jer.

v15  Hvis en mand har seksuel omgang med et dyr, skal han lide døden. Også dyret skal I dræbe.

v16  Hvis en kvinde kommer noget som helst dyr nær, for at det skal parre sig med hende, skal du dræbe både kvinden og dyret. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død.

v17  Hvis en mand gifter sig med sin søster, hvad enten det er hans fars eller hans mors datter, og ser hendes køn, og hun ser hans, er det en modbydelighed. De skal udryddes for øjnene af deres landsmænd. Han har blottet sin søsters køn. Han skal bære sin straf.

v18  Hvis en mand har samleje med en kvinde med menstruation og blotter hendes køn, har han blotlagt hendes kilde, og hun selv har blottet sit blods kilde. De skal begge udryddes fra deres folk.

v19  Din mosters og din fasters køn må du ikke blotte, for så er det sine kødelige slægtninge, han blotlægger. De skal bære deres straf.

v20  Hvis en mand har samleje med sin tante, har han blottet sin farbrors køn. De skal bære straffen for deres synd. De skal dø barnløse.

v21  Hvis en mand gifter sig med sin brors hustru, er det en skændsel. Han har blottet sin brors køn. De skal være barnløse.

v22  I skal omhyggeligt følge alle mine love og alle mine retsregler, så vil I ikke blive spyttet ud af det land, som jeg fører jer ind i, for at I kan bo der. v23  Følg ikke det folks skikke, som jeg jager bort foran jer; de gjorde al den slags, så jeg væmmedes ved dem. v24  Og jeg sagde til jer: I skal erobre deres land, og jeg vil give jer det i eje, et land, der flyder med mælk og honning. Jeg er Herren jeres Gud, som skilte jer ud fra folkene. v25  Derfor skal I skille de rene dyr fra de urene og de urene fugle fra de rene. I må ikke gøre jer selv afskyelige ved dyr eller ved fugle eller ved noget af det, der kryber på jorden, og som jeg har skilt ud som urene for jer. v26  I skal være hellige for mig, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt jer ud fra folkene, for at I skulle være mine.

v27  Når en mand eller en kvinde har en dødemaners eller en sandsigers ånd i sig, skal de lide døden. I skal stene dem. De har selv skylden for deres død.