3 Mos 19,13

Krydshenvisning:
5 Mos 24,14-15. Jer 22,13. Sir 34,27