3 Mos 19,17

Krydshenvisning:
Sl 141,5. Matt 18,15