4 Mos 14,23

Krydshenvisning:
4 Mos 26,65. Sl 95,11