4 Mos 15,38

Krydshenvisning:
5 Mos 22,12. Matt 23,5. 2 Mos 39,1