4 Mos 25,8

Note:
På hebraisk er der ordspil mellem brudeteltet og underlivet.