4 Mos 31,7

Krydshenvisning:
5 Mos 20,13
Visd 11,3