4 Mos 31,8

Krydshenvisning:
Jos 13,21-22. 4 Mos 22,5
Visd 11,3