4 Mos 6,24

Krydshenvisning:
1 Mos 24,1. 35. Sl 121