4 Mos 6,25

Krydshenvisning:
Sl 67,2. 2 Mos 34,6-7