Bestemmelser om valfartsfesterne

v1  Giv agt på måneden abib, og hold påske for Herren din Gud; for i måneden abib førte Herren din Gud dig ud af Egypten om natten. v2  Du skal slagte påskeofferdyret, får eller okse, for Herren din Gud på det sted, Herren udvælger til bolig for sit navn. v3  Du må ikke spise syrnet brød til; i syv dage skal du spise usyrede brød, trængselsbrød, for i al hast drog du ud af Egypten. Så længe du lever, skal du huske på den dag, du drog ud af Egypten. v4  I syv dage må der inden for dine enemærker ikke findes surdej, og intet af det kød, du slagter om aftenen den første dag, må ligge natten over.

v5  Du må ikke slagte påskelammet hjemme i nogen af dine byer, som Herren din Gud giver dig. v6  Kun på det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn, må du slagte påskelammet, om aftenen, ved solnedgang, det tidspunkt da du drog ud af Egypten. v7  Du skal koge det og spise det på det sted, Herren din Gud udvælger, og om morgenen skal du begive dig hjem.

v8  I seks dage skal du spise usyrede brød; på den syvende dag skal der være festforsamling for Herren din Gud; da må du ikke udføre noget arbejde.

v9  Du skal tælle syv uger frem; fra det øjeblik du sætter seglen til kornet, skal du begynde at tælle syv uger. v10  Så skal du fejre ugefesten for Herren din Gud med så mange frivilligofre, som du kan give, alt efter hvad Herren din Gud har velsignet dig med. v11  Du skal glæde dig for Herren din Guds ansigt sammen med din søn og datter, din træl og trælkvinde, og sammen med levitterne, som bor i dine byer, og sammen med de fremmede, de faderløse og enkerne hos dig, på det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn. v12  Husk, at du selv var træl i Egypten, og følg omhyggeligt disse love!

v13  Løvhyttefesten skal du fejre i syv dage, når du bringer udbyttet fra din tærskeplads og fra din vinperse i hus. v14  Du skal glæde dig under festen sammen med din søn og datter, din træl og trælkvinde, og sammen med levitterne og med de fremmede, de faderløse og enkerne, som bor i dine byer. v15  I syv dage skal du fejre festen for Herren din Gud på det sted, Herren udvælger. For Herren din Gud vil velsigne dig med hele din afgrøde og i al din gerning; derfor skal du være glad.

v16  Tre gange om året skal alle mænd hos dig se Herren din Guds ansigt på det sted, han udvælger: ved de usyrede brøds fest, ved ugefesten og ved løvhyttefesten. Tomhændet må ingen se Herrens ansigt; v17  enhver af jer skal give, hvad han formår, alt efter den velsignelse, Herren din Gud har givet dig.

Bestemmelser om dommere og skrivere

v18  I hver af jeres stammer skal du indsætte dommere og skrivere i de byer, som Herren din Gud giver dig, og de skal dømme folket retfærdigt. v19  Du må ikke bøje retten, du må ikke begunstige nogen, og du må ikke lade dig bestikke, for bestikkelse blinder øjnene på de vise og forvansker de uskyldiges sag. v20  Retfærdighed alene skal du stræbe efter, for at du må leve og tage det land i besiddelse, som Herren din Gud vil give dig.

Dødsstraf for afgudsdyrkelse

v21  Du må ikke plante noget træ som Ashera-pæl ved siden af et alter, du bygger for Herren din Gud. v22  Du må heller ikke opstille nogen stenstøtte. Den slags hader Herren din Gud.