Alteret på Ebals bjerg

v1  Sammen med Israels ældste gav Moses folket denne befaling: »Hold alt det, jeg i dag befaler jer. v2  Når I kommer over Jordan ind i det land, Herren din Gud vil give dig, skal du opstille nogle store sten og stryge dem over med kalk. v3  Når du kommer over, skal du skrive ordene i denne lov på dem, for at du må komme ind i det land, Herren din Gud vil give dig, et land, der flyder med mælk og honning, sådan som Herren, dine fædres Gud, har lovet dig. v4  Og når I kommer over Jordan, skal I opstille disse sten, som jeg i dag giver jer befaling om, på Ebals bjerg, og du skal stryge dem over med kalk. v5  Dér skal du bygge et alter for Herren din Gud, et alter af sten, som du ikke har bearbejdet med jern. v6  Af utilhugne sten skal du bygge Herren din Guds alter, og du skal bringe brændofre på det til Herren din Gud. v7  Du skal bringe måltidsofre og holde måltid dér og glæde dig for Herren din Guds ansigt. v8  På stenene skal du skrive alle ordene i denne lov med tydelig skrift.«

v9  Sammen med levitpræsterne talte Moses til hele Israel og sagde: »Vær stille, og hør, Israel! I dag er du blevet Herren din Guds folk. v10  Så adlyd da Herren din Gud, og følg hans befalinger og love, som jeg giver dig i dag.«

Forbandelserne fra Ebal og velsignelserne fra Garizim

v11  Den dag gav Moses folket denne befaling: v12  Når I kommer over Jordan, skal stammerne Simeon, Levi, Juda, Issakar, Josef og Benjamin tage opstilling på Garizims bjerg for at velsigne folket. v13  Stammerne Ruben, Gad og Asher, Zebulon, Dan og Naftali skal tage opstilling på Ebals bjerg med henblik på forbandelsen. v14  Så skal levitterne med høj røst fremsige for alle israelitterne:

v15  Forbandet være den, der laver et udskåret eller støbt gudebillede – noget Herren afskyr, noget en håndværker har lavet – og opstiller det i hemmelighed. Og hele folket skal svare amen.

v16  Forbandet være den, der ringeagter sin far eller mor. Og hele folket skal sige amen.

v17  Forbandet være den, der flytter skellet til sin nabos mark. Og hele folket skal sige amen.

v18  Forbandet være den, der leder den blinde vild. Og hele folket skal sige amen.

v19  Forbandet være den, der bøjer retten for den fremmede, den faderløse og enken. Og hele folket skal sige amen.

v20  Forbandet være den, der har samleje med sin fars hustru, for han løfter sin fars kappeflig. Og hele folket skal sige amen.

v21  Forbandet være den, der parrer sig med et dyr. Og hele folket skal sige amen.

v22  Forbandet være den, der har samleje med sin søster, hvad enten hun er datter af hans far eller hans mor. Og hele folket skal sige amen.

v23  Forbandet være den, der har samleje med sin svigermor. Og hele folket skal sige amen.

v24  Forbandet være den, der i det skjulte slår sin næste ihjel. Og hele folket skal sige amen.

v25  Forbandet være den, der lader sig bestikke til at slå et menneske ihjel og udgyde uskyldigt blod. Og hele folket skal sige amen.

v26  Forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd og følger dem. Og hele folket skal sige amen.