v1  Du skal elske Herren din Gud og holde hans bud, hans love, hans retsregler og hans befalinger alle dage. v2  Det skal I vide i dag – det angår jo ikke jeres børn, de har ikke erfaret og ikke oplevet Herren jeres Guds opdragelse af jer, hans storhed, hans stærke hånd og løftede arm, v3  de tegn og gerninger, han gjorde i Egypten mod egypterkongen Farao og mod hele hans land, v4  og hvad han gjorde mod egypternes hær og deres heste og vogne, da han lod Sivhavets vand skylle hen over dem, dengang de forfulgte jer, ja, hvordan Herren udryddede dem for al fremtid; v5  ej heller hvad han gjorde mod jer i ørkenen, indtil I kom til dette sted, v6  og hvad han gjorde mod Datan og Abiram, rubenitten Eliabs sønner, da jorden spærrede sit gab op og slugte dem sammen med deres familier og telte og alle de levende væsener, der fulgte dem, lige midt i Israel. v7  I har set alt det store, som Herren har gjort.

v8  Hold alt det, jeg i dag befaler dig, for at I må få styrke til at gå ind og erobre det land, som I skal over og tage i besiddelse, v9  og for at I må få et langt liv på den jord, som Herren lovede jeres fædre at give dem og deres efterkommere, et land der flyder med mælk og honning. v10  For det land, du skal ind og tage i besiddelse, er ikke som det Egypten, I drog ud af, hvor man sår sit korn og må vande ved fodkraft, ligesom i en køkkenhave. v11  Nej, det land, I skal over og tage i besiddelse, er et land med bjerge og dale; det får vand at drikke, når det regner fra himlen. v12  Det er et land, Herren din Gud våger over. Bestandig hviler Herren din Guds øjne på det, fra begyndelsen til slutningen af året. v13  Hvis I vil lytte til de befalinger, jeg giver jer i dag, og elske Herren jeres Gud og tjene ham af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl, v14  så vil jeg til rette tid give jeres land den regn, det behøver, både efterårsregn og forårsregn, så du kan høste dit korn, din vin og din olie. v15  Jeg vil sørge for græs på dine marker til kvæget, og du skal spise dig mæt. v16  Men tag jer i agt, at I ikke lader jer lokke, så I kommer på afveje og dyrker andre guder og tilbeder dem. v17  For da vil Herrens vrede flamme op mod jer; han vil lukke himlen, så der ikke kommer regn, og jorden ikke giver sin afgrøde, og så bliver I meget snart udryddet fra det herlige land, som Herren vil give jer. v18  Læg jer de ord, jeg her siger, på sinde; I skal binde dem om jeres hånd som et tegn, og de skal sidde på jeres pande som et mærke. v19  Lær jeres sønner dem, fremsig dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. v20  Du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte, v21  for at både I og jeres børn må leve længe på den jord, som Herren lovede jeres fædre at give dem, ja, så længe himlen hvælver sig over jorden.

v22  Hvis I holder alt det, jeg befaler jer at gøre, og elsker Herren jeres Gud, vandrer ad alle hans veje og holder fast ved ham, v23  så vil Herren drive alle disse folk bort foran jer, og I skal fordrive folk, der er større og mægtigere end I selv. v24  Hvert sted, hvor I sætter foden, skal være jeres; fra Ørkenen til Libanon, og fra Eufratfloden til havet i vest skal jeres land strække sig. v25  Ingen vil kunne holde stand imod jer; Herren jeres Gud vil lægge frygt og rædsel for jer over hele det land, I betræder, sådan som han har lovet jer.

v26  Se, jeg stiller jer i dag over for velsignelsen og forbandelsen, v27  velsignelsen, hvis I lytter til Herren jeres Guds befalinger, som jeg giver jer i dag, v28  og forbandelsen, hvis I ikke lytter til Herren jeres Guds befalinger, men viger fra den vej, jeg i dag befaler jer at vandre ad, og følger andre guder, som I ikke før har kendt.

v29  Når Herren din Gud fører dig ind i det land, du skal ind og tage i besiddelse, læg da velsignelsen på Garizims bjerg og forbandelsen på Ebals bjerg. v30  – De ligger på den anden side af Jordan, ved vejen mod vest, i de kana'anæeres land, der bor i Araba-lavningen, lige over for Gilgal, ved siden af Orakel-egene. – v31  I skal jo over Jordan for at erobre det land, som Herren jeres Gud vil give jer. I skal tage det i besiddelse og bo i det, v32  og I skal omhyggeligt følge alle de love og retsregler, som jeg i dag lægger frem for jer.