5 Mos 10,5

Krydshenvisning:
2 Mos 25,21. Hebr 9,4